Eksotiske fugle på fri fod i Danmark

Det sidste stykke tid er den eksotiske fugle Hellig Ibis begyndt at dukke op flere steder på Fyn. Det skyldes, at nogle af dem er sluppet ud af en zoologisk have.

Der er minimum set tre på én gang. Det er aldrig tidligere sket i Danmark, at der er set mere end en enkelt ad gangen.

Borgere har spottet den specielle fugl i bla. Tommerup, Gelsted og Nårup. Flere borgere kender ikke fuglen og er begyndt at spørge om hjælp til, hvad det er for en fugl på Facebook gruppen for fuglekikkere  Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Da det normalt ikke er en fugl, der er i Danmark, har nogle borgere taget kontakt til Danmarks Fugle Zoo der ligger i Tommerup, og det er deres fugle. De har haft et hul i hegnet i en af deres store volierer, og nogle fugle er fløjet ud, og de vil prøve at fange dem igen. 

En borger har henvendt sig, og han mener, at de undslupne fugle allerede har taget bo i naturen.

Om Hellig Ibis:

Hellig ibis er en stor fugl med hvide fjer og et langt tyndt nedadkrummet sort næb. Fuglen stammer oprindeligt fra Afrika, men er udbredt i vandområder i store dele af verden. 

Udseende og adfærd

Hellig ibis’ krop er hvid, mens hoved og ben er sorte. Fuglen er mellem 65 og 90 centimeter høj og vejer omkring 1,5 kilo. Hellig ibis bruger sit lange næb til at finde føde i mudderet i søbunden, hvor den fanger fisk eller padder. Den spiser hovedsageligt frøer, insekter, orme og fugleæg, men kan også spise små pattedyr og ådsler, hvis der er mangel på føde. Fuglen lægger to til tre æg, som hunnen og hannen skiftes til at udruge i en stor rede, der er placeret på jorden eller i en trætop. Hellig ibis er en meget stille fugl, der kun sjældent laver lyde. Det sker dog i parringstiden, hvor den skræpper. I Egypten forbandt de gamle egyptere fuglen med guden Tot, som ofte blev afbilledet med et ibishoved. 

Derfor er arten uønsket

Hellig ibis blev introduceret til Frankrig hvor den hurtigt formerede sig  hvorefter bestanden spredte sig og etablerede sig i det vestlige Frankrig. Fuglen bredte sig ukontrolleret og blev en trussel mod den oprindelige natur, fordi den viste sig at være altædende og spiste både æg og unger af kolonirugende fugle, hvilket gik hårdt ud over blandt andet ternerne i området. I 2008 indledte Frankrig en målrettet indsats for at få arten udryddet. Man ønsker ikke en lignende situation i Danmark, og derfor er arten uønsket .