Efter over 20 år: Rigsadvokat åbner for udlevering af dansker til Indien

Rigsadvokaten indstiller, at der sker udlevering af Niels Holck til strafforfølgning i Indien.

Det er op til domstolene at træffe den endelige afgørelse.

Indien har begæret Niels Holck udleveret til strafforfølgning i en sag om våbensmugling.

Rigsadvokaten oplyser i en pressemeddelelse, at indstillingen er sket til Retten i Hillerød. Det sker, efter at Rigsadvokaten har afsluttet sin undersøgelse i sagen.

– Rigsadvokatens indstilling er, at udleveringslovens betingelser for udlevering er opfyldt.

– Anklagemyndigheden vil derfor indbringe sagen for Retten i Hillerød med påstand om, at Niels Holck skal udleveres til Indien, står der i pressemeddelelsen.

Indien begærende Niels Holck udleveret første gang i 2002, efter han i 1995 deltog i nedkastningen af fire ton våben til en oprørsbevægelse i Indien.

I 2011 traf Østre Landsret afgørelse om, at han ikke kunne udleveres, fordi retten vurderede at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt.

Indien fremsendte en ny udleveringsanmodning i 2016.

Hvis Niels Holck bliver udleveret til Indien, skal han tilbage til Danmark, når den indiske straffesag er afsluttet, oplyser Rigsadvokaten. Bliver han dømt i Indien, skal han således afsone en eventuel straf i Danmark.