31. jan. 2024 - 13:17

Dømt: Livestreamede børnevoldtægter

Illustrationsfoto: Politibil


Stående med begge hænder samlet foran kroppen lukkede en 45-årig mand kortvarigt øjnene, da hans fremtid de næste år i Retten på Frederiksberg blev afgjort.

Det var, i det øjeblik at dommeren sagde “seks års fængsel”, at mandens øjenlåg gled i. Nogle sekunder senere åbnedes de igen, da dommeren gjorde rede for afgørelsens præmisser.

– Samlet set er sagen så grov, at du får en langvarig fængselsstraf, fordi der er tale om så mange forhold, og fordi det er foregået over så lang tid, lød det fra dommer Gerd Sinding, da hun afsagde dom i sagen.

Sagen drejer sig om seksuelle overgreb på 25 børn. Manden har ikke rørt børnene, men via livestreaming over internettet har han overværet, hvordan voksne på hans instruktion forulempede og voldtog børn ned til femårsalderen.

I et par af forholdene blev der også dømt for incest. I et tilfælde var der tale om, at manden fik en barn på 8-10 år til at forgribe sig på en 6-8-årig lillesøster – det var i hvert fald mandens opfattelse, at børnene var søskende.

I et andet tilfælde fik han en voksen kvinde mod en betaling på 160 kroner til at begå overgreb mod en 6-8-årig pige, som angiveligt var hendes datter.

Han blev i den forbindelse dømt for forsøg på incest, da det ikke ligger fast, at personerne rent faktisk var i familie. Men det afgørende i denne sammenhæng var, at manden var af den opfattelse, at de var.

Læs også: Påvirket buschauffør tilbageholdt af passager

Straffen på seks års fængsel kunne under andre omstændigheder have været højere. Men manden har i sagen valgt at tilstå alt, og det er af retten blevet anset som en formildende omstændighed.

Med strafudmålingen imødekom dommeren kravet fra anklager Tasi Nørskov-Jensen, som havde krævet den 45-årige Ivan Vos Thrysøe – under sagen har han ændret efternavn til “Hansen” – idømt netop seks års fængsel.

– Han har igennem fem år medvirket til adskillige grove seksualovergreb mod ikke under 20 børn. Han er blevet mere og mere kynisk i løbet af de fem år. Han er blevet mere og mere hård, lød det fra Nørskov-Jensen under hendes procedure.

Mandens forsvarsadvokat, Henrik Høpner, forsøgte forgæves at overbevise dommeren om at udmåle en lavere straf.

– Jeg skal bede om rettens mildeste straf, lød det fra advokat Høpner.

Han uddybede efterfølgende, at straffen set fra hans synspunkt burde ligge på tre til tre et halvt års fængsel.

Den 45-årige mand måtte side i retssalen og vente en lille halv times tid efter anklagerens og advokatens procedurer, mens dommeren overvejede, hvor det rette strafniveau skulle ligge.

Men trods ønsket fra forsvarsadvokaten blev der ikke set med milde øjne på mandens ugerninger. 

Ivan Vos Thrysøe overvejer, om han vil anke dommen til Østre Landsret. Da skyldsspørgsmålet er afgjort som en tilståelsessag, vil det i givet fald alene være strafudmålingen, som landsretten skal tage stilling til.