DET BLIVER GODT IGEN

19.04.20: Overalt i Albertslund kan man langs vejene / ved de større kryds, finde fine nymalede sten med tekster som: “det bliver godt igen”, “håb” og “det bliver bedre”.
En – for presse-fotos.dk – ukendt person, har på fineste vis samlet, malet og siden udlagt disse sten for at skabe håb for fremtiden.