Bus kørt gennem autoværn – lang kø på motorvej

En bus kørte tidligt fredag morgen galt på Amagermotorvejen tæt ved afkørsel 20.

Ved ulykken kørte bussen gennem autoværnet og havnede derved på stykket med græs mellem de to modsatrettede spor på motorvejen. Flere skiltevogne stod i tiden efter og indsnævrede motorvejstrafikken til et enkelt spor forbi uheldet. Klokken 6 kunne Vejdirektoratet melde oprydningen for afsluttet og køen kunne starte afvikles. Trafikken er påvirket i retning mod lufthavnen fra Sjælland.