12. feb. 2024 - 13:18

Brandvæsnet rykker ud til hospitalMandag morgen gik brandalarmen på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Mandag morgen blev brandvæsnet tilkaldt til Skejbysygehus, da den automatiske brandalarm blev aktiveret, der var bare ingen brand. Grunden skyldes umiddelbart dampen fra et varmt bad udtaler brandvæsenet på stedet.

Meldingen går også på, at det nærmest er dagligt, at de automatiske brandalarmer bliver aktiveret på hospitalet.

Fakta om brandalarmer i Danmark

  • En ABA-alarm er i mange tilfælde påkrævet af byggemyndighederne
  • Det er en forkortelse for “automatisk brandalarmanlæg”
  • Den sikrer, at både personer i en bygning samt redningsmandskabet ved besked, hvis der opstår en brand
  • I gennemsnit havde det kommunale redningsberedskab en respons tid på 8 minutter og 7 sekunder i 2022
  • I 2022 var der 17.845 blinde ABA-alarmer
  • Dette svarer til 48 blinde ABA-alarmer om dagen
  • En blind alarm er en alarmering af redningsberedskabet, der er sket uden ond hensigt, og hvor der ikke er sket skade på personer, ejendom og/eller miljø