Brandvæsenet til stede ved villa i Helsingør

Brandvæsenet er fredag til stede på Ryesvej i Helsingør hvor en brand i en skorsten er opstået.
Brandvæsenet er med stige i gang med slukningsarbejdet på stedet.

Årsagen til skorstensbrande er typisk tilstoppede skorstene, dårlig fyring og manglende vedligeholdelse.