Brandøvelse ved Sønderborg

24.09.20: Der blev onsdag aften afholdt en større brandøvelse med deltagelse af de Frivvlige Brandværn fra Vester Sotrrup, Svenstrup, Egernsund samt Samaritter fra Røde Kors.