Brandfolk kaldt til Lyø – Brand i stald med dyrehold

Brandmænd fra Faaborg er lørdag kaldt til en brand på Lyø.
Brandfolkene bliver sejlet med båd fra Faaborg til Lyø, for at assistere på en brand på kærlighedsstien på Lyø.

På Lyø er der en melding en gårdbrand, hvor der er brand i en staldbygning med køer og kalve i.
Flere brandfolk blev kaldt til, for at hjælpe med slukningsarbejdet.