09. okt. 2020 - 18:59

Brandalarm hos TDC i Frederikssund.