Brand i København

17.08.20: Brand på Nordfeldtvej i København mandag eftermiddag