Brand i forskningscenter i Foulum

Mandag eftermiddag er Midtjysk brand og redning til stede ved Aarhus universitets forskningscenter I Foulum ved Tjele, hvor der er udbrudt brand i en af forskningshallerne.

Brandfolk fra hhv. Kjellerup og Viborg er også tilkaldt som assistance ved branden.
Hvordan branden er opstået vides endnu ikke, men brandfolkene kæmper pt. Med at få slukket branden, og derefter skal et brandeftersyn kunne redegør for årsagen.
pt. Ingen melding om personskade.