Ansat i Power overfaldet af politibetjent

En 37-årig politimand er onsdag blevet idømt 30 dages betinget fængsel for vold mod en butiksekspedient og for stillingsmisbrug ved en række uberettigede opslag i politiets sagssystyringssystem.

Det oplyser specialanklager Christina Schou, som førte sagen på vegne af Statsadvokaten i Viborg ved Vestre Landsret i Viborg.

– Da dommen blev behandlet ved Retten i Kolding skete der frifindelse i alle fire forhold. Anklagemyndigheden valgt så at anke to af forholdene, og i dem er der nu sket domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet, fortæller Christina Schou til Ritzau.

Sagen drejede sig i udgangspunktet om to voldsepisoder. Den første var en episode i Vonsildhallen i Kolding i december 2022.

Her blev en håndbolddommer skubbet ind i en dørkarm, og betjenten blev efterfølgende tiltalt for vold.

Et par uger senere var betjenten involveret i en ny voldsepisode. Hos elektronikforhandleren Power blev en ansat tildelt en skalle.

Betjenten erkendte, at der havde været uoverensstemmelser begge steder, men nægtede sig skyldig.

– Jeg beklager, at jeg ikke vendte mig rundt og gik min vej. Men jeg er ikke voldsmand, sagde han i Retten i Kolding i januar.

Betjenten blev dengang frifundet for begge voldsforhold. Det blev han også for en anklage om stillingsmisbrug om opslag i politiets sagsstyringssystem Polsas.

Opslagene relaterede sig til voldssagerne, men betjenten havde ingen tjenstlig anledning til at foretage dem, og det kan være strafbart.

Statsadvokaten i Viborg anså byrettens dom for at være så forkert, hvad angik forholdet i Power og opslagene i sagsstyringssystemet, og ankede derfor den del af sagen.

Vestre Landsret var – trods intern uenighed blandt de tre dommere og de tre domsmænd – på linje med anklagemyndigheden og valgte at dømme betjenten.

Straffen på 30 dages fængsel skal i udgangspunktet ikke afsones. Dog er det en betingelse, at politimanden udfører 40 timers samfundstjeneste.

Hans fremtid i politiet afgøres af Rigspolitiet, og normalt er en fængselsstraf lig med en fyreseddel.

Illustrationsfoto