Afbrændingsforbud bliver ophævet i Østjylland

Arkivfoto

Der er ikke længere afbrændingsforbud i Østjylland – på nær på øerne Tunø og Samsø.

Det siger operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Søren Møller.

Forbuddet blev indført op til sankthans, fordi ugers varmt vejr og manglende regn havde tørret jorden meget ud. Det medførte risiko for naturbrande.

De seneste dages nedbør har dog ændret situationen, tørkeindekset er faldet, og det får altså Østjyllands Brandvæsen til at ophæve forbuddet.

– Nu har vi haft sankthans, som er gået fantastisk stille og roligt for brandvæsnet, og et vejrskifte har gjort, at brandfaren i vores område er mindre, siger Søren Møller.

Afbrændingsforbuddet på Tunø og Samsø fastholdes, fordi øerne mangler mere vand.

– De to øer er i en anden beskaffenhed og mangler noget mere vand, end vi gør her på fastlandet. Så der vælger vi fortsat at have et afbrændingsforbud, siger han.

Mange steder i landet blev der indført afbrændings- eller bålforbud af de lokale beredskaber. Det skulle mindske risikoen for naturbrande under tørken.

Ved afbrændingsforbud må man typisk ikke grille uden for privat grund, ligesom det heller ikke er tilladt at ryge i naturen, tænde bål og bruge åben ild udendørs.

Der kan også være restriktioner på brug af apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer som eksempelvis ukrudtsbrændere.

Flere steder i landet er der fortsat afbrændingsforbud. Man kan orientere sig om, hvad forbuddet dækker på det lokale beredskabs hjemmeside eller på brandfare.dk.

Forbuddet kan variere fra sted til sted afhængig af de lokale forhold.

Selv om afbrændingsforbuddet nu er ophævet i Østjylland, opfordrer Søren Møller fortsat til, at man er varsom. Og beredskabet fraråder helt brugen af ukrudtsbrændere.

– Vi håber stadig, folk vil være opmærksomme, når de laver bål i haven eller bruger deres kuglegrill. Hav en spand med vand stående eller haveslangen klar, hvis der skulle ske noget.

– Og ukrudtsbrænderen – lad den stå i skuret, til vi har fået noget mere vand, siger han.

Søren Møller kan ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at indføre afbrændingsforbud igen, hvis der kommer en lang periode med tørke.