Advarsel om udvisning: 29-årig kvinde tæskede baby

En 29-årig kvinde undgår udvisningsdom og anker afgørelse om fængselsstraf til landsret

En 29-årig kvinde, der er bosat i Slagelse, er fredag ved Retten i Næstved idømt fire års fængsel for særdeles grov vold begået mod sin ni måneder gamle søn.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden har nægtet sig skyldig under sagen og har anket dommen til Østre Landsret med krav om frifindelse.

Derudover skriver Retten i Næstved fredag på sin hjemmeside, at tre dommere og seks nævninger var enige om at dømme kvinden for at have udøvet vold mod barnet, og at volden førte til alvorlige skader, blandt andet blødning i hjernen.

“Nævningetinget fandt det bevist, at kvinden havde begået volden mod sin søn og idømte hende en straf i overensstemmelse med det, jeg procederede for. Det er jeg tilfreds med, men samtidig er det en meget ulykkelig sag,” siger senioranklager Siw Olsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

På baggrund af de lægefaglige udtalelser, som retten er blevet præsenteret for under sagen, er vurderingen, at kvinden enten har rusket barnet eller rusket det på en måde, så hovedet er slået mod genstande eller lignende.

Under sagen har kvinden forklaret, at skaderne var opstået, fordi drengen var faldet og havde fået en spisebordsstol ned over sig. Men den forklaring harmonerede efter dommere og nævningers vurdering ikke med de lægefaglige oplysninger i sagen.

Retten afviste desuden muligheden for, at skaderne kunne være opstået på anden vis – for eksempel ved at have ramt et sofabord eller en barnestol under et fald.

Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på drengens alder, og på at skaderne medførte en mulig livsfare. Derudover har retten lagt vægt på, at drengen fortsat er i risiko for at få varige mén af volden, som fandt sted i august 2022.

Ud over fængselsstraffen bestemte retten sig for at tildele kvinden, som er udenlandsk statsborger, en advarsel om udvisning. En sådan advarsel skal tillægges betydning ved en eventuel senere lovovertrædelse, hvor spørgsmålet om udvisning igen måtte komme på tale.