16. dec. 2021 - 9:32

80 køretøjer beslaglagt på under 9 månederArkivfoto

På lidt under ni måneder, har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beslaglagt 80 køretøjer alene efter de regler i færdselsloven, der definerer vanvidskørsel.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har til og med den 14. december behandlet i alt 93 sager om vanvidskørsel. De fordeler sig på 25 sager om høj hastighed, 60 sager om spirituskørsel og otte sager, hvor føreren har forvoldt fare for liv og førlighed for andre. Forskellen mellem antal beslaglæggelser og antal sager skyldes, at bilen enten blev totalskadet eller var brugsstjålet, hvorfor de ikke kunne beslaglægges.

Et af de seneste eksempler er fra den 14. december, hvor en 19-årig mand fra Møn ræsede gennem Stensved tirsdag aften. Det skete i bymæssig bebyggelse, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t.

En af politiets fotovogne stod imidlertid på Vordingborgvej og målte ham til at køre ikke mindre end 112 km/t. Et kvarters tid efter at han var blevet blitzet, standsede en politipatrulje ham. Hans førerret blev inddraget på stedet, og den bil, han kørte i, blev beslaglagt. Han står også til en bøde, der i udgangspunktet er på 5.000 kroner, og dertil kommer et bidrag til Offerfonden, som er på 500 kroner. Der venter en frakendelse af førerretten i tre år.

Politiet kommer derfor med en indtrængende henstilling til bilisterne: Stå af juleræset, når du kører på vejene. Let foden, løft blikket og kør bil, når du kører bil. For hastighed og sprit er indblandet i mange færdselsuheld, og alt for høj hastighed kombineret med spiritus får ofte store konsekvenser for de implicerede.

– Reglerne gav jo politiet et nyt værktøj i kampen mod fartsyndere. Hidtil stod man til en klækkelig bøde, men nu mister man altså også både bilen og kørekortet. Det får nok nogen til at lette foden fra speederen, men tallene taler desværre deres eget tydelige sprog: Der er stadig for mange, der kører alt for hurtigt derude, og alt for mange, der kører påvirket, siger politiinspektør Tom Trude fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Han tilføjer: 

– Vi lægger vores indsats på vejene af hensyn til færdselssikkerheden, hvad enten det handler om for høj hastighed, uopmærksomhed eller påvirkede trafikanter. Kontroltrykket – både med de automatiske trafikkontroller og med vores patruljers arbejde – er relativt højt og er medvirkende til at nedbringe hastigheden og øge sikkerheden for alle, ikke mindst de bløde trafikanter.

Når politiet beslaglægger en bil, bliver sagen indbragt for retten, som så tager stilling til, om bilen skal endeligt konfiskeres, og når sagen er afgjort i retten, sælges bilerne på auktion. Provenuet tilfalder statskassen.