e45

Biluheld på E45

Torsdag middag, er det sket et biluheld på E45 Østjyske Motorvej, fra Horsens mod Vejle mellem Hedensted og Hornstrup, hvor højre spor er spærret. Politi og redningsmandskab er på stedet og oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået…