beredskabdk


Brand i gylletank

06.09.20: Der er søndag udbrudt en mindre brand i en gylletank i Udby v Holbæk. Branden er lille og begrænset til selve tanken.